FutD - archief
Print

Nummer fida20210863
Kenmerk UWV 15 februari 2021
Titel Betalingsregeling bij definitieve tegemoetkoming NOW
Samenvatting Het UWV is bezig met het vaststellen van de hoogte van de definitieve tegemoetkoming voor de eerste aanvraagperiode van de NOW-subsidie (maart tot en met mei 2020). Sinds 7 oktober 2020 kan voor deze aanvraagperiode een definitieve berekening worden aangevraagd. Wanneer uit de definitieve berekening blijkt dat teveel voorschot is ontvangen kan voor de terugbetaling van het teveel ontvangen voorschot een betalingsregeling worden afgesproken. Het UWV wijst ook op de mogelijkheid van een betalingsregeling in de terugvorderingsbeschikkingen. Voor een betalingsregeling kan contact worden opgenomen met het UWV via 088 - 898 20 04.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20210215