FutD - archief
Print

Nummer fida20210862
Kenmerk Min. v. Econ. Zaken 15 februari 2021 DGBI-TOP/21028922
Titel Nieuwe noodsteunregeling Tegemoetkoming Starters
Samenvatting De staatssecretaris van EZK heeft Kamervragen beantwoord over het mislopen van coronanoodsteun door startende (horeca)ondernemers. Zij laat weten dat de nieuwe regeling Tegemoetkoming Starters een subsidie in de vaste lasten biedt voor ondernemers die zijn gestart vanaf 1 oktober 2019 en vr 1 juli 2020. Met deze regeling wil het kabinet tegemoetkomen aan de groep starters die op dit moment geen of zeer beperkt aanspraak maken op het steunpakket. Voor de betreffende groep ondernemingen is het mogelijk een volledig kwartaal (het derde kwartaal van 2020) aan referentieomzet vast te stellen en daarmee de regeling uitvoerbaar te houden. Zo kan alsnog een omzetverlies worden vastgesteld en kunnen ondernemers worden ondersteund bij het betalen van hun vaste lasten. Dit zal volgens de staatssecretaris ook voor doorstarters in die periode een oplossing zijn. Vanwege uitvoeringstechnische en juridische redenen, wordt de starterssubsidie niet verstrekt binnen de bestaande TVL-regeling, maar via een aparte subsidieregeling voor starters. Naast de introductie van de Tegemoetkoming Starters worden ook de leningsfaciliteiten voor startende ondernemingen uitgebreid.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20210215