FutD - archief
Print

Nummer fida20210849
Kenmerk Min. v. SZW 15 februari 2021 2021-0000032737
Titel Uitsluiten TOZO voor grensondernemers volgens SZW EU-proof
Samenvatting De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Eerste Kamer op de hoogte gesteld van de beantwoording van de aanvullende vragen die de Europese Commissie (EC) heeft gesteld over de kwestie of het niet-exporteren van de TOZO (het niet-openstellen van de TOZO voor grensondernemers) een belemmering is voor de vrijheid van vestiging. Op ambtelijk niveau heeft het ministerie aan de EC geantwoord dat de vrijheid van vestiging niet betrekking heeft op sociale bijstand. Sociale bijstand is een zaak van de lidstaten en wordt, in overeenstemming met het Europese recht, door Nederland en de andere EU lidstaten alleen verstrekt aan personen die in het eigen land wonen. De TOZO is volgens de minister sociale bijstand. Daarnaast is aangevoerd dat voor zover de bepalingen van het vrije verkeer toch van toepassing zouden zijn op sociale bijstand voor personen met een onderneming en er sprake is van een belemmering van het vrije verkeer, deze belemmering volgens Nederland is te rechtvaardigen. Die rechtvaardiging ligt in redenen van openbare orde, de intentie van Nederland om haar inwoners een minimum bestaansniveau te garanderen en in de onevenredige belasting die het verstrekken van bijstandsuitkeringen aan alle personen die in Nederland een bedrijf hebben maar in andere EU lidstaten, de EER of Zwitserland wonen, met zich meebrengt.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20210215