FutD - archief
Print

Nummer fida20210557
Kenmerk Min. v. SZW 4 februari 2021 2021-0000026137
Titel NOW ook voor payrollbedrijven met omzetverlies
Samenvatting De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft antwoord gegeven op Kamervragen over payrollbedrijven die NOW ontvangen. Om in aanmerking te komen voor de NOW-regeling moet een bedrijf met ten minste 20% omzetverlies kampen ten opzichte van 2019. Daarbij kan volgens de minister geen onderscheid worden gemaakt in de oorzaak van omzetverlies. Het is geen vereiste dat de werkgever moet aantonen dat dit omzetverlies Covid-19 gerelateerd is. De minister kan niet bevestigen dat het in januari 2020 geleden omzetverlies van payrollbedrijven het gevolg was van de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans en geen verband heeft met de coronacrisis. Omzetverlies is volgens de minister van vele factoren afhankelijk en verschilt zeer waarschijnlijk ook per payrollbedrijf. Payrollbedrijven komen in aanmerking voor NOW-subsidie als ze aan deze voorwaarde (en overige voorwaarden) voldoen. Om recht te hebben op NOW moet de werkgever de subsidie aanwenden voor loondoorbetaling van het personeel. Als blijkt dat niet aan deze voorwaarde is voldaan, vindt navenante terugvordering van de subsidie plaats. Vanaf de derde subsidieperiode (oktober tot en met december 2020) krijgen werkgevers de mogelijkheid om hun loonsom met 10% te laten dalen zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de NOW.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20210204