FutD - archief
Print

Nummer fida20210509
Kenmerk Min. v. Fin. 29 januari 2021 2021-0000003918
Titel Eerder aangekondigde wijzigingen NOW 3 in Staatscourant
Samenvatting De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 3) op drie punten gewijzigd. In een brief aan de Tweede Kamer van 21 januari 2021 was al aangekondigd dat voor de periode van januari tot en met maart 2021 het subsidiepercentage opgehoogd zal worden tot 85%. Met deze wijzigingsregeling is hier voor de NOW invulling aan gegeven. Het vergoedingspercentage wordt verhoogd naar maximaal 85% van de loonsom. De andere parameters worden gelijkgetrokken met die van de derde tranche. De vrijstelling van de loonsomdaling blijft staan op 10% van de loonsom in de referentiemaand. Tot slot blijft ook de omzetdrempel staan op 20%. Verder is een aanpassing aangebracht in het vereiste van een overeenkomst over werkbehoud. De regeling is zodanig aangepast dat de overeenkomst getekend moet zijn door minimaal één belanghebbende vertegenwoordiging van werknemers. Tot slot is de regeling rondom een verzoek tot intrekking van een verleningsbeschikking gewijzigd. Een dergelijk verzoek kan tot gevolg hebben dat de werkgever de omzetperiode van het opvolgend subsidietijdvak zelf mag kiezen. Dit was tot nu toe steeds het geval als het intrekkingsverzoek werd gedaan voordat de subsidie van het opvolgende tijdvak werd aangevraagd. Die mogelijkheid wordt nu voor intrekkingsverzoeken voor de verleningsbeschikking van de derde en vierde tranche in tijd beperkt. De wijzigingen zijn op 3 februari 2021 in werking getreden.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20210129