FutD - archief
Print

Nummer fida20210329
Kenmerk Min. v. Fin. 21 januari 2021
Titel Uitbreiding steun- en herstelpakket voor eerste helft 2021
Samenvatting Het kabinet heeft aangekondigd het steunpakket voor banen en economie inclusief de fiscale coronamaatregelen fors uit te breiden. De verruimingen gelden voor het eerste en het tweede kwartaal van 2021. Dit blijkt uit een brief van de minister van Economische Zaken, en de ministers en staatssecretarissen van FinanciŽn en Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer. Wij ontlenen aan deze brief het volgende:
  • De subsidiepercentages voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) komen voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 uit op 85% subsidie van de vaste lasten gerelateerd aan het omzetverlies, vanaf 30% omzetverlies. De eis van maximaal 250 medewerkers wordt losgelaten. Daaraan gekoppeld gaat, vanaf het eerste kwartaal van 2021, het maximale subsidiebedrag omhoog van € 90.000 naar € 330.000 voor het MKB en € 400.000 voor het niet-MKB. Het minimale subsidiebedrag gaat omhoog van € 750 naar € 1.500.
  • De voorraadvergoeding voor de detailhandel wordt verhoogd en de regeling wordt verlengd naar het eerste kwartaal 2021. In het eerste kwartaal van 2021 bedraagt de opslag 21% op het vastelastenpercentage in de TVL (voorheen 5,6%), tot maximaal € 200.000.
  • Er komt een regeling voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. De precieze invulling wordt nog vastgesteld. De regeling wordt zoveel mogelijk gebaseerd op de TVL, en geldt zowel voor het eerste als tweede kwartaal van 2021. De referentieperiode voor deze bedrijven is het derde kwartaal van 2020. Starters die gestart zijn tussen 1 januari en 15 maart 2020 komen ook voor de reguliere TVL in aanmerking in het eerste kwartaal van 2021. In het tweede kwartaal van 2021 kunnen zij alleen van de aparte startersregeling gebruikmaken.
  • De NOW-subsidie waarmee werkgevers hun personeel kunnen doorbetalen, wordt verhoogd van 80% naar 85% van de loonsom. De loonsomvrijstelling blijft 10%. Vanaf 15 februari 2021 kan de NOW worden aangevraagd voor de maanden januari, februari en maart 2021.
  • De TOZO-uitkering kan vanaf 1 februari 2021 met terugwerkende kracht worden aangevraagd vanaf de voorafgaande maand. De aangekondigde vermogenstoets in de TOZO vanaf 1 april 2021 (TOZO 4) gaat niet door. Ook bij TOZO 4 zal een aanvraag met terugwerkende kracht gelden.
  • De periode dat ondernemers uitstel van betaling van belastingschulden of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen, wordt verlengd tot 1 juli 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit alsnog doen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel automatisch tot 1 juli 2021. De datum van terugbetaling schuift ook op, van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021. De schuld moet vanaf 1 oktober 2021 binnen 36 maanden worden terugbetaald.
  • Bestaande vaste reiskostenvergoedingen kunnen nog tot 1 april 2021 onbelast door de werkgever worden vergoed (was tot 1 februari 2021) op voorwaarde dat het gaat om een vaste vergoeding die al vůůr 13 maart 2020 door de werkgever was toegekend. De vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt ook voor 2021 voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever tijdelijk verhoogd van 1,7% naar 3%.
  • Aanmerkelijkbelanghouders die te maken krijgen met een omzetdaling door de coronacrisis kunnen in 2021 weer het gebruikelijk loon lager vaststellen. Hieraan zijn nieuwe voorwaarden aan verbonden: (1) In de regeling voor 2021 wordt de omzet over heel 2021 vergeleken met de omzet over heel 2019. (2) Er wordt een toegangsdrempel ingevoerd voor een minimum omvang van omzetverlies zoals gebruikelijk bij andere coronasteunmaatregelen. De regeling voor 2021 staat open voor vennootschappen die in 2021 ten opzichte van 2019 ten minste 30% omzetverlies hebben geleden. De overige voorwaarden die aan de goedkeuring worden verbonden, zullen vergelijkbaar zijn met de regeling 2020.
  • Het urencriterium voor de ondernemersfaciliteiten wordt opnieuw versoepeld tot 1 juli 2021. De versoepeling houdt in dat ondernemers in de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 geacht worden ten minste 24 uren per week aan hun onderneming te hebben besteed (en ten minste 16 uren per week voor de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid).
  • Diverse maatregelen worden verlengd tot 1 juli 2021, waaronder het BTW-nultarief op (a) mondkapjes, de uitleen van zorgpersoneel, en (c) op COVID-19-vaccins en testkits. De verlenging geldt verder voor: het fiscaal mogelijk maken van de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, uitstel van administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen, het akkoord met Duitsland en BelgiŽ over de belastingheffing van grenswerkers, de vrijstelling voor een aantal Duitse netto-uitkeringen, en het behoud van het recht op hypotheekrenteaftrek bij hypotheekbetaalpauzes.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20210121