FutD - archief
Print

Nummer fida20210100
Kenmerk Belastingdienst 23 december 2020
Titel Vragen en antwoorden over de fiscale coronareserve
Samenvatting De Belastingdienst heeft 32 vragen en antwoorden (V&A) over de fiscale coronareserve gepubliceerd. Daarin wordt benadrukt dat de V&A de status heeft van een inlichting/algemene voorlichting en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend. In de V&A komt het volgende aan de orde:
  • Algemene vragen (waarom de coronareserve niet geldt voor de IB en dat in 2019 een coronareserve kan worden gevormd ook al wordt er in 2020 dividend uitgekeerd).
  • Uitvoeringsvragen (de onmogelijkheid van de vorming van een coronareserve als de vrijval van de coronareserve niet of onder een ander regime wordt geŽffectueerd, wat de Belastingdienst toetst bij een verminderingsverzoek VA Vpb 2019, en de vragen of goedkeuring van het College IFZ vereist is als in vooroverleg een voorgenomen coronareserve samenhangt met een verlies op een grensoverschrijdende transactie en bij de aanslagregeling van een aangifte waarin een coronareserve is opgevoerd voor een verlieslatende grensoverschrijdende transactie).
  • Verschillende aspecten van een coronagerelateerd verlies (wat is een verwacht "coronagerelateerd verlies", de herziening van de schatting van een verwacht coronagerelateerd verlies, tot welk moment een coronareserve nog kan worden gevormd, de vorming van een coronareserve voor beleggingsverliezen, de hoogte van een coronagerelateerd verlies in relatie tot het "reguliere" verlies, de vorming van een coronareserve voor een deel van het verwachte coronaverlies, de coronareserve bij een gebroken boekjaar).
  • Plaats coronareserve in de fiscale winstbepaling (op welke wijze wordt rekening gehouden met de coronareserve in de fiscale winstbepaling en de invloed van (vrijgestelde) kwijtscheldingswinst op de dotatie aan de coronareserve).
  • Doorwerking naar andere regelingen (gevolgen van de vorming van de coronareserve voor de kwalificerende voordelen in de innovatiebox, de invloed van de coronareserve op het forfaitair voordeel uit kwalificerend (innovatief) immaterieel activum, de bepaling van een coronareserve bij fusies en splitsingen in 2019 en 2020, de invloed van de coronareserve op een geruisloze terugkeer, gevolgen van een coronareserve voor de giftenaftrek).
  • Diverse vragen met betrekking tot de coronareserve in relatie tot een fiscale eenheid (het coronagerelateerde verlies bij een f.e. met dochtermaatschappijen met verschillende resultaten, het meegeven van een coronareserve bij ontvoeging van een dochtermaatschappij, de hoogte van de coronareserve door voeging van een dochtermaatschappij, de renteaftrek voor de earningsstrippingmaatregel bij een coronareserve in 2019).
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20201223