FutD - archief
Print

Nummer fida20207217
Kenmerk Min. v. Econ. Zaken 18 december 2020 WOB/2020/180
Titel Documenten over TOGS-regeling openbaar gemaakt
Samenvatting De minister van EZK heeft in reactie op een WOB-verzoek informatie openbaar gemaakt over de toepassing van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS). Het gaat daarbij om 10 voorbeelden waarin aan een bezwaar is tegemoetgekomen en 10 voorbeelden van bijzondere omstandigheden waarbij van de beleidsregels is afgeweken. De minister laat weten dat geen voorbeelden zijn aangetroffen van situaties waarin sprake is van "onevenredig zwaar geraakt worden".
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20201218