FutD - archief
Print

Nummer fida20207146
Kenmerk Min. v. Fin. 18 december 2020 CE-AEP/20321866
Titel Specifieke aanpassingen in steun- en herstelpakket
Samenvatting De ministers en staatssecretarissen van EZK, FinanciŽn en SZW hebben de Tweede Kamer geÔnformeerd over specifieke aanpassingen in het economisch steun- en herstelpakket in verband met de per 15 december 2020 geldende lockdown. Hieraan ontlenen wij het volgende.
  • De lock-down raakt de verplicht gesloten non-food-detailhandel hard. Een deel van hun voorraad, die in deze periode vaak extra is aangevuld met het oog op de feestdagen, zal bij heropening minder waard zijn of helemaal niet meer verkocht kunnen worden. Omdat de gemaakte kosten voor deze voorraad niet onder de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) vallen, heeft het kabinet besloten om MKB-ondernemers in de detailhandel gedeeltelijk tegemoet te komen in deze kosten. Deze eenmalige opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD) wordt eenmalig verstrekt via een opslag op de TVL in het vierde kwartaal van 2020.
  • De VGD ademt mee met het omzetverlies van de winkelier. Net als bij de horeca is de subsidie minimaal 2,8% van het omzetverlies (bij een omzetverlies van 30%) en loopt deze op met het omzetverlies van de winkelier.
  • Het maximumbedrag aan voorraadsubsidie wordt net zoals bij de horeca vastgesteld op € 20.160 en de opslag komt bovenop de TVL-subsidie en dus ook bovenop de reguliere cap van € 90.000.
  • Voor de voorraadsubsidie hoeft geen aparte aanvraag te worden ingediend, dit loopt automatisch mee in de al gedane of nog in te dienen aanvraag voor de TVL in het vierde kwartaal van 2020. De subsidie wordt na goedkeuring door de EC naar verwachting in de tweede helft van januari 2021 uitbetaald.
  • Werkgevers die een omzetverlies verwachten van ten minste 20% kunnen tot en met 27 december 2020 NOW-subsidie aanvragen voor een tegemoetkoming in de loonkosten van oktober, november en december 2020.
  • Het kabinet neemt twee aanvullende fiscale maatregelen. In de eerste plaats wordt de voorraadsubsidie voor de gesloten detailhandel vrijgesteld van Vpb en IB. De tegemoetkoming vindt plaats via de TVL, die ook is vrijgesteld. Daarnaast volgt een herintroductie van het tijdelijk verlaagd BTW-tarief op de sportlessen die sportscholen online aanbieden gedurende de verplichte sluiting. Deze maatregel gold al eerder tijdens de verplichte sluiting van sportscholen, en geldt opnieuw totdat de verplichte sluiting weer wordt opgeheven.
  • Bestaande vaste reiskostenvergoedingen kunnen in elk geval tot 1 februari 2021 door de werkgever onbelast worden vergoed ook al worden deze reiskosten door het thuiswerken niet meer (volledig) gemaakt. Voorwaarde is dat het vaste vergoedingen betreft die al voor 13 maart 2020 door de werkgever werden toegekend. In januari 2021 komt het kabinet terug op hoe het na 1 februari 2021 om wil gaan met de onbelaste vaste reiskostenvergoedingen.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20201218