FutD - archief
Print

Nummer fida20206925
Kenmerk FutD 10 december 2020
Titel Tweede Kamer akkoord met novelle BIK bij Belastingplan 2021
Samenvatting De Tweede Kamer heeft op 10 december 2020 de BIK-novelle bij het wetsvoorstel Belastingplan 2021 aangenomen. Met deze novelle wordt de aansluiting bij de fiscale eenheid (f.e.) uit de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) gehaald waardoor de regeling niet meer kan worden toegepast op het niveau van een f.e., maar alleen op het niveau van een individuele vennootschap. Voor de toepassing op het niveau van de f.e. is goedkeuring gevraagd aan de Europese Commissie. In de novelle is de mogelijkheid opgenomen om de aansluiting bij de f.e. alsnog in te voeren. Die aansluiting treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen datum, zo nodig met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021.
Tekst

[Bij dit artikel is geen brondocument beschikbaar, -red.]

Datum 20201210