FutD - archief
Print

Nummer fida20206899
Kenmerk Rijksoverheid 9 december 2020
Titel Corona-steun- en herstelpakket verder uitgebreid
Samenvatting Het kabinet breidt het pakket met coronasteun- en herstelmaatregelen voor banen en economie op delen verder uit en ziet af van de geplande versoberingen van de steunmaatregelen. Er komt extra tegemoetkoming voor bedrijven met hoge omzetverliezen, bijvoorbeeld omdat zij door de corona-maatregelen gesloten zijn. Dit blijkt uit een brief van de ministers en staatssecretarissen van Economische Zaken, FinanciŽn, en SZW. Wij ontlenen aan de brief het volgende:
  • De steun- en herstelpakketten worden in het eerste kwartaal van 2021 niet afgebouwd. De parameters in de NOW, zoals het vergoedingspercentage en de omzetgrenzen, blijven ongewijzigd ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020. Dat betekent dat het maximale vergoedingspercentage 80% van de loonsom bedraagt. Daarnaast blijft de loonsomvrijstelling gelijk aan 10%. Het minimale omzetverlies blijft 20%.
  • Voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) blijft de omzetdervingsgrens van minimaal 30% onveranderd en wordt een nieuwe berekeningswijze gehanteerd: het subsidiepercentage wordt verhoogd zodat bedrijven met grotere omzetverliezen meer worden gecompenseerd: 50% bij een omzetderving van 30% tot 70% bij een omzetderving van 100%. Deze intensivering geldt vanaf het vierde kwartaal van 2020.
  • Eind september heeft het kabinet besloten de invoering van de beperkte vermogenstoets in de TOZO uit te stellen tot 1 april 2021. TOZO 3 loopt daarmee van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021 en bevat geen wijzigingen ten opzichte van TOZO. Per 1 januari 2021 ondersteunt het kabinet daarnaast waar nodig zelfstandig ondernemers om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst. Gemeenten zullen samen met zelfstandig ondernemers inventariseren of en welke ondersteuning nodig is.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20201209