FutD - archief
Print

Nummer fida20206898
Kenmerk Min. v. Econ. Zaken 9 december 2020 CE-AEP/20307631
Titel Uitstel van betaling voor belastingen verlengd tot 1 april 2021
Samenvatting Vanwege de aanhoudende financiŽle effecten van de coronacrisis heeft het kabinet besloten een aantal fiscale maatregelen te verlengen. Zo wordt onder meer het uitstel van betaling van belastingen verlengd tot 1 april 2021. Ook worden twee nieuwe maatregelen ingevoerd. Wij ontlenen aan de brief aan de Tweede Kamer het volgende:
  • Voor ondernemers die na 1 januari 2021 voor de eerste keer een aanvraag doen, betekent dit dat zij tot 1 april 2021 hun nieuw opkomende betalingsverplichtingen, zoals de periodieke afdracht van BTW en loonheffingen, niet hoeven te voldoen.
  • Voor ondernemers die al eerder een aanvraag voor drie maanden hadden ingediend betekent dit dat zij alsnog om verlenging van het uitstel tot 1 april 2021 kunnen vragen.
  • Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 april 2021. Voor al deze ondernemers geldt dus dat nieuw opkomende verplichtingen pas vanaf 1 april 2021 hoeven te worden hervat.
  • De opgebouwde belastingschuld tijdens de periode van het uitstel hoeft niet direct op 1 april 2021 te worden voldaan. Ondernemers krijgen een betalingsregeling van 36 maanden vanaf 1 juli 2021.
  • De meeste overige fiscale maatregelen lopen af per 31 december 2020. Het kabinet verlengt de volgende vijf fiscale maatregelen tot 1 april 2021: (1) de administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen, (2) het akkoord met Duitsland en BelgiŽ over de belastingheffing van grenswerkers, (3) de vrijstelling voor een aantal Duitse netto-uitkeringen, (4) het BTW-nultarief op mondkapjes, en (5) het behoud van het recht op hypotheekrenteaftrek voor huizenbezitters als zij van hun hypotheekverstrekker een hypotheekbetaalpauze krijgen.
  • Er worden twee nieuwe fiscale maatregelen getroffen: (1) tot 1 april 2021 geldt een BTW-tarief van 0% voor COVID-19-vaccins en -testkits en (2) de eenmalige opslag voor voorraad- en aanpassingskosten horeca wordt vrijgesteld van IB en Vpb.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20201209