FutD - archief
Print

Nummer fida20206807
Kenmerk Min. v. Fin. 4 december 2020 2020-0000238696
Titel BIK geldt tot goedkeuring Europese Commissie niet voor f.e.
Samenvatting De staatssecretaris heeft bij de Tweede Kamer een novelle ingediend tot wijziging van het wetsvoorstel Belastingplan 2021. Deze novelle heeft betrekking op de Baangerelateerde investeringskorting (BIK). Hoewel de BIK wettelijk is beperkt tot investeringen in bedrijfsmiddelen die bestemd zijn om hoofdzakelijk in Nederland te worden gebruikt, is gesignaleerd dat de regeling met een beroep op het EU-recht mogelijk toch onbedoeld zou kunnen worden verbreed naar investeringen die buiten Nederland worden aangewend. Naar aanleiding van het risico dat de in de BIK opgenomen aansluiting bij de f.e. een inbreuk is op de vrijheid van vestiging, heeft de Nederlandse regering ervoor gekozen de BIK-regeling te notificeren bij de Europese Commissie (EC). Nederland wil bevestigd krijgen dat de regeling op grond van haar doelstelling beperkt kan blijven tot de binnenlandse investeringen. Omdat niet op voorhand kan worden uitgesloten dat de EC geen goedkeuring verleent of die goedkeuring koppelt aan het wegnemen van de aansluiting bij de f.e. heeft de staatssecretaris een novelle ingediend. Met de novelle wordt de aansluiting bij de f.e. uit de BIK gehaald waardoor de regeling niet meer kan worden toegepast op het niveau van een f.e., maar alleen op het niveau van een individuele vennootschap. In deze novelle wordt tegelijkertijd de mogelijkheid opgenomen om die aansluiting alsnog in te voeren. Die aansluiting treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen datum, zo nodig met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20201204