FutD - archief
Print

Nummer fida20206470
Kenmerk Min. v. SZW 18 november 2020 2020-0000155319
Titel EC: TOZO een bijstandsuitkering, maar exportverbod TOZO wel EU-proof?
Samenvatting De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid antwoordde in september 2020 op Kamervragen dat de TOZO-regeling volgens de Europese Commissie (EC) niet alleen een bijstandsuitkering was, maar eigenschappen bevatte van een "bijzondere non-contributieve uitkering" die over de grens moet worden uitbetaald. Bijzondere non-contributieve uitkeringen zijn uitkeringen die kenmerken vertonen van zowel een socialezekerheidsuitkering als van de bijstand en vallen onder de werkingssfeer van de co÷rdinatieverordening betreffende sociale zekerheid (EU-Verordening 883/2004). Het kabinet is volgens de staatssecretaris van mening dat de toekenning van de TOZO geen verband houdt met de risico's zoals genoemd in artikel 3 van de co÷rdinatieverordening en verwachtte de EC met het aanleveren van aanvullende informatie ervan te overtuigen dat de TOZO geen bijzondere non-contributieve uitkering is, maar een bijstandsuitkering. De staatssecretaris meldt de Tweede Kamer nu dat de EC van oordeel is dat de TOZO geen socialezekerheidsuitkering is in de zin van EU-Verordening nr. 883/2004, maar een sociale bijstandsuitkering. Wel heeft de EC aanvullend gevraagd of het niet-exporteren van de TOZO een belemmering is voor de vrijheid van vestiging.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20201118