FutD - archief
Print

Nummer fida20206351
Kenmerk Min. v. SZW 13 november 2020 2020-0000153892
Titel Uitvoeringstechnische consequenties TOZO-wijzigingen
Samenvatting De staatssecretaris van SZW heeft de Eerste Kamer ge´nformeerd over de uitvoeringstechnische consequenties van het doorvoeren van wijzigingen in de TOZO-regeling voor de gemeentelijke uitvoering. Daaruit blijkt dat de staatssecretaris het beleidsmatig onwenselijk vindt om de partnerinkomenstoets uit te zetten. VNG en Divosa zijn het daarmee eens. Beide organisaties vinden verder het doorvoeren van wijzigingen gedurende de looptijd van de TOZO uitvoeringstechnisch onwenselijk. Dat geldt ook voor het uitzetten van de partnerinkomenstoets gedurende de looptijd van TOZO-3. Volgens VNG en Divosa leidt het opnieuw wijzigen van het huidige beleid tot onduidelijkheid en onzekerheid bij zowel ondernemers als gemeenten. De staatssecretaris laat weten veel belang te hechten aan de uitvoerbaarheid van de TOZO. De bewindspersoon vindt het belangrijk dat gemeenten in staat blijven om de TOZO uit te voeren, zodat ondernemers die een huishoudinkomen hebben onder het sociaal minimum snel kunnen worden voorzien van inkomensondersteuning.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20201113