FutD - archief
Print

Nummer fida20206006
Kenmerk Min. v. SZW 26 oktober 2020 2020-0000141205
Titel Regeling wijziging NOW-2 en NOW-3
Samenvatting De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de wijzigingsregeling uitgebracht van de tijdelijke noodmaatregelen NOW-2 en NOW-3 in verband met het wijzigen van de datum vanaf wanneer vaststelling van de subsidie wordt aangevraagd en het wijzigen van de peildatum voor het bepalen van de loonsom voor het vaststellen van de hoogte van het voorschot. De wijziging van de NOW-2 houdt verband met het verzoek tot vaststelling. Door de komst van de NOW-3 is de eerdergenoemde datum van 15 november 2020 uitvoeringstechnisch niet meer haalbaar. Een verzoek tot vaststelling van de subsidie kan daarom worden ingediend vanaf 15 april 2021. Overige voorwaarden blijven onverkort van kracht. De wijziging van de NOW-3 heeft betrekking op de peildatum voor de vaststelling van de hoogte van het voorschot. Deze datum wordt met deze wijziging gecorrigeerd naar 26 augustus 2020. Met deze wijziging is de peildatum in lijn gebracht met de andere peilmomenten, namelijk 2 weken na de uiterste aangiftedatum. De uiterste aangiftedatum is voor werkgevers met vierwekenverloning namelijk 12 augustus 2020.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20201026