FutD - archief
Print

Nummer fida20205857
Kenmerk Min. v. Econ. Zaken 27 oktober 2020 CE-AEP/20270015
Titel Aanvulling op derde coronasteunpakket aangekondigd
Samenvatting Het kabinet heeft in aanvulling op het derde coronasteunpakket extra maatregelen aangekondigd. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen aanpassingen aan het bestaande pakket en een steun in de rug van ondernemers om onvoorziene en onevenwichtige klappen op de korte termijn te verlichten. Wij ontlenen aan de aankondiging het volgende:
  • Een deel van de horeca heeft door verscherping van overheidsmaatregelen op 15 oktober 2020 haar deuren voor 4 weken moeten sluiten. De horeca heeft kosten gemaakt voor (bederfelijke) en voor noodzakelijke investeringen om ook in de winter met inachtneming van de gedragsregels omzet te kunnen maken. Deze eenmalige variabele kosten worden niet gedekt vanuit het generieke steun -en herstelpakket, waaronder de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Om de ondernemers tegemoet te komen in deze gemaakte kosten wordt er een eenmalige subsidie verstrekt van circa 2,75% aan de omzetderving voor eet- en drinkgelegenheden. Deze eenmalige vergoeding van circa € 2.500 komt bovenop de TVL-subsidie en valt buiten de reeds verhoogde cap van € 90.000.
  • De TVL wordt in het 4e kwartaal van 2020 opengesteld voor alle sectoren. De SBI-code-afbakening ter vaststelling van de doelgroep komt daarmee eenmalig te vervallen. Ondernemers moeten voldoen aan de reeds gestelde eisen van de TVL, waaronder de minimale omzetderving van 30%. Ook blijven SBI-codes leidend ter vaststelling van de vaste lasten. De land- en tuinbouw kan bij deze verbreding ook gebruik maken van de TVL. Krediet- en financiŽle instellingen zijn uitgezonderd van deze verbreding.
  • Seizoengebonden ondernemers in de evenementenindustrie ontvangen in het hoogseizoen relatief meer TVL-subsidie ten opzichte van het laagseizoen. Omdat alternatieve verdienmogelijkheden door extra contactbeperkende maatregelen beperkt zijn, heeft het kabinet besloten eenmalig een module voor de evenementenbranche in te richten in de TVL om deze bedrijven ook in de winter te ondersteunen.
  • Sinds 1 januari 2020 betalen werkgevers, als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. Op grond van de WAB is in het Besluit Wfsv ook geregeld dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Deze bepaling kan onbedoelde effecten hebben in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is, zoals de zorg. De zogenoemde 30%-herzieningssituatie is daarom in 2020 opgeschort, en zal ook in 2021 worden opgeschort.
  • Om bedrijven in hun liquiditeitsbehoefte te blijven ondersteunen, worden de corona garantieregelingen verlengd tot en met 30 juni 2021.
  • Via een Time Out Arrangement (TOA) wordt een zachte landing bij het permanent of tijdelijk stopzetten van bedrijven ondersteund. Het kabinet werkt met stakeholders aan flankerend beleid om ondernemers te helpen bij de inzet van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA).
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20201027