FutD - archief
Print

Nummer fida20205732
Kenmerk Tweede Kamer 20 oktober 2020
Titel Aanvullende reactie op vragen over BIK bij Belastingplan 2021
Samenvatting De staatssecretaris heeft in een aanvullende nota naar aanleiding van het verslag bij het Belastingplan 2021 antwoord gegeven op vragen uit de Tweede Kamer over de in de tweede nota van wijziging voorgestelde Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Wij ontlenen hieraan het volgende:
  • De BIK is een generieke korting bedoeld om alle soorten investeringen te stimuleren en kan hierdoor samengaan met andere regelingen. Zo kan de BIK bijvoorbeeld tegelijk met de EIA of de MIA worden toegepast, zodat de bestaande stimulans om te investeren in een groen bedrijfsmiddel in stand blijft. Ook kan een bedrijfsmiddel dat wordt gebruikt voor innovatieve activiteiten in de innovatiebox tevens in aanmerking komen voor de BIK.
  • In aanmerking als "investering" voor de BIK komt het aangaan van verplichtingen ter zake van de aanschaffing van een niet eerder gebruikt bedrijfsmiddel, voor zover die verplichtingen drukken op de BIK-inhoudingsplichtige of de f.e. voor de Vpb. Hierbij is aangesloten bij de bedrijfsmiddelen die kwalificeren voor de KIA.
  • Het CPB onderschrijft de verwachting van het kabinet dat de BIK op korte termijn extra investeringen aanwakkert, maar verwacht dat het daaropvolgende effect op banen en economische groei relatief beperkt is. Het CPB verwacht ook dat er in enige mate sprake zal zijn van substitutie van arbeid door kapitaal. De staatssecretaris vindt het echter onwenselijk om individuele investeringen te controleren op werkgelegenheidseffecten.
  • Investeringen die op of na 1 oktober 2020 zijn gedaan en in 2020 volledig worden betaald, vallen niet onder de BIK. Als het bedrijfsmiddel waarin op of na 1 oktober 2020 is ge´nvesteerd gedeeltelijk in 2020 is betaald en met een laatste betaling in 2021 of 2022 volledig is betaald, kwalificeert het bedrijfsmiddel wÚl voor de BIK.
  • Een versoepeling van het vereiste dat de aanvraag binnen 3 maanden na afloop van het kalenderjaar gedaan moet worden, is volgens de staatssecretaris niet mogelijk. Na maart kunnen er geen aanvragen meer gedaan worden over investeringen van het voorgaande jaar. Deze drie maanden zou voldoende moeten zijn om de aanvraag in te dienen.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20201020