FutD - archief
Print

Nummer fida20205554
Kenmerk Min. v. SZW 5 oktober 2020 2020-0000132068
Titel Uitstel vermogenstoets TOZO tot 1 april 2021 in Staatscourant
Samenvatting De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het besluit om vooralsnog geen vermogenstoets in de steunmaatregel TOZO 3 te introduceren in de Staatscourant geplaatst. Het kabinet had eerder al laten weten dat de beperkte vermogenstoets niet doorging. In een nieuw artikel 4b in de TOZO wordt vastgelegd dat bij aanvragen met betrekking tot het tijdvak oktober 2020 tot en met maart 2021, het vermogen van de zelfstandige niet in aanmerking wordt genomen bij het beoordelen van het recht op algemene bijstand op grond van de TOZO. De zelfstandige hoeft bij de aanvraag ook niet te verklaren over zijn vermogen. Praktisch effect hiervan is dat er naast TOZO 1 (maart 2020 tot en met juni 2020) en TOZO 2 (juli 2020 tot en met september 2020) een TOZO 3 en TOZO 4 worden gecreŽerd. Onder TOZO 3 kunnen zelfstandig ondernemers algemene bijstand aanvragen voor de kalendermaanden oktober 2020 tot en met maart 2021, dus voor maximaal zes maanden, waarbij het vermogen buiten beschouwing blijft. Met ingang van 1 april 2021 bestaat de mogelijkheid om onder toepassing van de beperkte vermogenstoets een nieuwe aanvraag voor algemene bijstand in te dienen voor nog eens drie maanden, namelijk voor de kalendermaanden april 2021 tot en met juni 2021.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20201005