FutD - archief
Print

Nummer fida20205347
Kenmerk Min. v. SZW 30 september 2020 2020-0000130011
Titel Voorwaarden NOW 3 per 1 oktober 2020 toegelicht
Samenvatting De minister van SZW is vooruitlopend op de publicatie van de NOW3- regeling medio oktober in een brief aan de Tweede Kamer ingegaan op de voorwaarden van de NOW-3. De NOW is met ingang van 1 oktober 2020 wederom verlengd, met drie keer drie maanden, tot en met 30 juni 2021.
  • In de NOW-3 worden de kortingen geschrapt die golden binnen de NOW 1 en 2 ten aanzien van het doen van een aanvraag tot ontslag van een werknemer om bedrijfseconomische omstandigheden. Ten eerste vervalt de korting van 5% op het gehele subsidiebedrag als de werkgever bij grotere ontslagaanvragen geen overeenstemming heeft bereikt met de vakbonden of een andere werknemersvertegenwoordiging. Ten tweede geldt in de NOW 3 niet meer dat 100% (in de NOW 2, 150% in de NOW 1) van het loon van de werknemer die wordt ontslagen om bedrijfseconomische redenen, voor de gehele subsidieperiode in mindering wordt gebracht op de subsidie.
  • In de NOW 3 is een nieuwe inspanningsverplichting opgenomen voor de werkgever om mee te werken aan de begeleiding naar nieuw werk van de werknemer. Als wordt vastgesteld dat een werkgever bedrijfseconomisch ontslag heeft aangevraagd, maar geen contact heeft gehad met UWV over van werk naar werk begeleiding, zal de subsidie met 5% gekort worden.
  • De eis dat er geen bonussen of dividend wordt uitgekeerd of eigen aandelen worden ingekocht, blijft van kracht. In de eerste, tweede en derde tranche geldt dit voor 2020, maar voor de vierde en vijfde tranche van de NOW 3 geldt dit voor 2021.
  • In de derde tranche moet het minimale omzetverlies 20% zijn om in aanmerking te komen voor subsidie. Dit wordt verhoogd naar 30% in de vierde en vijfde tranche. De wijze van het berekenen van omzetdaling blijft gelijk aan de NOW 1 en 2: de omzetdaling wordt bepaald door een vierde van de omzet van 2019 te vergelijken met de omzet in een door de werkgever te kiezen periode van drie maanden.
  • De voorschotten van alle drie de tranches zullen worden gebaseerd op de loonsom van juni 2020. Indien de polisadministratie voor de maand juni 2020 niet gevuld is, wordt uitgegaan van de loonsom van april 2020.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20200930