FutD - archief
Print

Nummer fida20205341
Kenmerk Koninklijk Besluit 30 september 2020 2020-362
Titel TOZO verlengd tot en met juni 2021
Samenvatting De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO) is met ingang van 1 oktober 2020 gewijzigd. De TOZO is, bovenop de eerdere verlenging van in totaal vier maanden, met negen maanden verlengd. Hierdoor kan met ingang van 1 oktober 2020 op grond van de TOZO algemene bijstand worden verkregen voor de maanden oktober 2020 tot en met juni 2021. De verlenging geldt voor zowel algemene bijstand voor levensonderhoud als bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal, voor zover het maximumbedrag van € 10.157 voor bedrijfskapitaal in totaal niet overschreden wordt. De zelfstandige ondernemer kan dus een lening verkrijgen van maximaal € 10.157 tegen een rentepercentage van 2%. En van de voorwaarden die vanaf het begin van de TOZO geldt, is dat een lening met ingang van 1 januari 2021 afgelost moet worden. Aangezien nu ook na 1 januari 2021 kan worden verstrekt, geldt in afwijking daarvan voor deze leningen dat de terugbetalingsplicht direct na verstrekking aanvangt. Daarnaast wordt de mogelijkheid om met terugwerkende kracht bijstand aan te vragen beperkt ten opzichte van TOZO 1 en 2. De eerste twee maanden van de aanvullende periode waarover algemene bijstand wordt verleend, is het mogelijk om bijstand met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2020 aan te vragen. Daarna, dat wil zeggen met ingang van 1 december 2020 tot 1 juli 2021, is het slechts mogelijk om bijstand met terugwerkende kracht aan te vragen tot de eerste van de kalendermaand waarin de aanvraag wordt ingediend.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20200930