FutD - archief
Print

Nummer fida20205334
Kenmerk Min. v. VWS 11 september 2020 1742422-209889-MEVA
Titel Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19
Samenvatting De Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 is in de Staatscourant geplaatst en met ingang van 1 oktober 2020 in werking getreden. Zorgaanbieders kunnen op basis van deze regeling subsidie aanvragen voor het uitkeren van een bonus van € 1.000 aan een werknemer of derde waarvan de zorgaanbieder vindt dat deze ten tijde van de uitbraak van COVID-19 een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd. Om te zorgen dat zorgaanbieders de bonus netto kunnen uitkeren aan de zorgprofessionals bestaat het aan te vragen subsidiebedrag uit twee onderdelen, te weten het bonusbedrag en een bedrag om de verschuldigde belasting over de bonus af te kunnen dragen. De zorgaanbieder kan als werkgever van de werknemers een bonus netto uitkeren door gebruik te maken van de werkkostenregeling. Door de bonus voorafgaande aan de uitkering daarvan aan te wijzen als eindheffingsbestanddeel komt de bonus ten laste van de vrije ruimte. De zorgaanbieder kan ook aan derden (zoals ZZP'ers en uitzendkrachten) de bonus uitkeren. Daarvoor moet de zorgaanbieder de bonus verplicht als eindheffingsbestanddeel in aanmerking nemen. Voor een bonus verstrekt aan derden geldt een vast eindheffingstarief van 75%.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20200911