FutD - archief
Print

Nummer fida20205322
Kenmerk Min. v. SZW 25 september 2020 2020-0000127109
Titel Wijziging NOW-regeling voor werkmaatschappijen in Staatsblad
Samenvatting De minister van Sociale Zaken en werkgelegenheid heeft een wijzigingsregeling van de eerste n tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) in het Staatsblad geplaatst. Deze wijziging is bedoeld om een herstelmogelijkheid te creren voor bedrijven, die onderdeel zijn van een groep, om in plaats van op het moment van de aanvraag om subsidieverlening, op het moment van de vaststellingsaanvraag te voldoen aan de voorwaarden die gelden voor subsidievaststelling op het niveau van de werkmaatschappij. Daarnaast wordt het verbod verduidelijkt op uitkeren van dividend, bonussen en inkoop van eigen aandelen voor het jaar 2020. Tot slot wordt de vervaldatum van de regeling aangepast naar 1 augustus 2022.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20200925