FutD - archief
Print

Nummer fida20205295
Kenmerk Min. v. SZW 28 september 2020 2020-0000124420
Titel NOW-regeling wordt gewijzigd voor aanvragen werkmaatschappijen
Samenvatting De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op Kamervragen geantwoord dat is gebleken dat in een aantal gevallen bedrijven zich niet of onvoldoende hebben gerealiseerd dat zij onderdeel zijn van een groep zoals gedefinieerd in de NOW. In die gevallen is er een aanvraag gedaan om een tegemoetkoming in de loonkosten zonder rekening te houden met de consequenties van het in de NOW gehanteerde groepsbegrip en de voorwaarden die zijn verbonden aan het vaststellen van de subsidie op het niveau van de werkmaatschappij. De aanvrager kan in de praktijk echter niet meer voldoen aan alle voorwaarden die verbonden zijn aan een aanvraag op werkmaatschappijniveau. De minister vindt dit onwenselijk en bereidt daarom een wijziging van de NOW-1 en NOW-2 voor die het mogelijk maakt dat deze bedrijven bij de aanvraag van de vaststelling alsnog ervoor in aanmerking komen dat de subsidie niet op het niveau van het concern maar op het niveau van de werkmaatschappij wordt vastgesteld. De voorgenomen wijziging van de NOW ziet er ten eerste op dat de in de NOW-1 geldende voorwaarde, dat een aanvraag op werkmaatschappijniveau alleen gedaan kan worden als de NOW-aanvraag is gedaan op of na 5 mei 2020, vervalt. Ook de voorwaarde dat een aanvrager moet beschikken over een verklaring dat er op het niveau van de groep geen dividend/bonus wordt uitgekeerd of eigen aandelen worden ingekocht over 2020 op het niveau van het groepshoofd/de moeder van de werkmaatschappij tot aan de datum van vaststelling van de jaarrekening, en de voorwaarde dat de aanvrager moet beschikken over een overeenkomst van de vakbond of andere vertegenwoordiging van werknemers over werkbehoud, hoeven pas bij de aanvraag tot subsidievaststelling te worden voldaan. Bedrijven moeten op het moment van aanvraag van de vaststelling wel aan alle voorwaarden voldoen die zijn verbonden aan een aanvraag op werkmaatschappijniveau, anders zal alsnog nihilstelling van de subsidie volgen.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20200928