FutD - archief
Print

Nummer fida20205236
Kenmerk Algemene Rekenkamer 23 september 2020
Titel Rekenkamer bepleit controle vóóraf bij NOW-regeling
Samenvatting De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het beleid om misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen van de regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). De Rekenkamer heeft de opzet van het beleid, het aanvraagproces bij het UWV en de controles daarin onderzocht. De werking en doelmatigheid van het beleid zijn vanwege de korte doorlooptijd van het onderzoek niet onderzocht. Nu er meer ervaring is op-gedaan met de NOW-regeling 1.0 en 2.0 moeten volgens de Rekenkamer bij de NOW-regeling die op 1 oktober 2020 in werking treedt meer controles plaatsvinden op plausibiliteit van de aanvraag of moet tussentijds worden gecontroleerd. Hierbij denkt de Rekenkamer aan een controle op de plausibiliteit van de opgegeven omzetdaling in relatie tot de branche waarin de onderneming opereert voordat (vervolg)betalingen plaatsvinden. Daarnaast kan een controle plaatsvinden op dalende loonsommen waarbij een grotere nadruk ligt op het voorkomen van te hoge voorschotten. Het implementeren van meer plausibiliteitscontroles "aan de voorkant" of tussentijds kan ook voorkomen dat bedrijven in de problemen komen door te hoge voorschotten die zij achteraf moeten terugbetalen. Bovendien wordt op deze manier de kans op oninbare terugvorderingen verkleind.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20200923