FutD - archief
Print

Nummer fida20205235
Kenmerk Min. v. SZW 24 september 2020
Titel TOZO 3 per 1 oktober 2020 met beperkte vermogenstoets
Samenvatting Pet 1 oktober 2020 treden de op Prinsjesdag aangekondigde wijzigingen van de Tijdelijke overbruggingsmaatregel zelfstandig ondernemers (TOZO) in werking. De gewijzigde TOZO-regeling (TOZO 3) loopt tot 1 juli 2021.
  • Zelfstandig ondernemers kunnen tot 1 oktober 2020 TOZO 2 aanvragen, ná 1 oktober kunnen zij TOZO 3 aanvragen. Als zij al een TOZO 2-uitkering ontvangen, kunnen zij een verkort aanvraagformulier indienen. De TOZO 2-uitkering wordt niet automatisch verlengd. Bij de aanvraag moet worden aangegeven of de situatie van de ondernemer sinds de vorige aanvraag is veranderd. Ook moet worden verklaard dat het totaal aan beschikbare geldmiddelen lager is dan de toegestane grens van € 46.520. TOZO 3 kan, in afwijking van TOZO 1 en TOZO 2, niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht worden aangevraagd. De uitkering levensonderhoud op basis van de TOZO 3 kan in oktober en november 2020 met terugwerkende tot maximaal 1 oktober 2020 worden aangevraagd. Vanaf 1 december 2020 kan de uitkering levensonderhoud op basis van TOZO 3 aangevraagd worden vanaf de 1e van de maand waarin de aanvraag is gedaan. Vanaf 1 december 2020 kan geen uitkering meer worden aangevraagd met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober.
  • Per 1 oktober 2020 wordt in de TOZO 3 een beperkte vermogenstoets op beschikbare geldmiddelen ingevoerd. Deze toets komt in aanvulling op de in de TOZO 2 bestaande toetsen. Deze toets houdt in dat ondernemers met meer dan € 46.520 aan beschikbare geldmiddelen niet in aanmerking komen voor de TOZO 3. Bij de toets worden de beschikbare geldmiddelen meegeteld van de ondernemer zelf, diens partner, zijn inwonende kinderen jonger dan 18 jaar als zij zijn ingeschreven op het woonadres van de ondernemer en het bedrijf als sprake is van een eenmanszaak. Bepaalde geldmiddelen zijn uitgezonderd, zoals de eigen woning, afgeschermd pensioen, bedrijfspand, machines, zakelijke apparatuur en voorraden. De peildatum van de geldmiddelentoets hangt af van de ingangsdatum van de aanvraag.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20200924