FutD - archief
Print

Nummer fida20205234
Kenmerk Min. v. SZW 24 september 2020
Titel Wijzigingen NOW 3.0 per 1 oktober 2020
Samenvatting Het ministerie van SZW heeft de belangrijkste wijzigingen van de op Prinsjesdag aangekondigde verlenging van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) bekendgemaakt. De precieze voorwaarden van NOW 3.0 worden uiterlijk op 1 oktober bekendgemaakt. De belangrijkste wijzigingen zijn:
  • NOW 3 geldt tot 1 juli 2021 (3 tijdvakken van 3 maanden).
  • Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de regeling, gaat vanaf het tweede tijdvak omhoog van 20% naar 30%.
  • De steun over 9 maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70% naar 60%.
  • Tegenover de afbouw van de vergoeding, bestaat de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% en 20% zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.
  • De korting die in de NOW 2 wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag wordt losgelaten.
  • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het derde tijdvak (april, mei, juni 2021) worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon.

Het UWV streeft ernaar het eerstvolgende aanvraagtijdvak per 16 november 2020 te openen. Daarbij kan met terugwerkende kracht een aanvraag worden ingediend voor het eerste tijdvak (1 oktober tot en met 31 december). Het tweede tijdvak loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021, en het derde tijdvak van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021. Voor elk tijdvak kan een werkgever besluiten om al dan niet een aanvraag te doen. Ook als een werkgever geen aanspraak heeft gemaakt op de NOW 1 of 2, kan hij gebruik maken van de NOW 3.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20200924