FutD - archief
Print

Nummer fida20205198
Kenmerk Min. v. Fin. 21 september 2020 2020-0000166279
Titel COVID-19-pandemie ingrijpende gevolgen voor fiscaal verdragsbeleid
Samenvatting De staatssecretaris heeft Kamervragen beantwoord uit het schriftelijk overleg van 25 juni 2020 over de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020 (NFV 2020). Daaruit blijkt dat de COVID-19-pandemie ook op fiscaal gebied ingrijpende gevolgen heeft en ook praktische gevolgen kan hebben voor de uitvoering van het verdragsbeleid. Zo kan het onderhandelingsproces van belastingverdragen vertraging oplopen doordat landen hun aandacht momenteel primair richten op het opvangen van de economische gevolgen van corona, en voor de toepassing van belastingverdragen kunnen de geldende COVID-19-beperkingen (zoals thuiswerken en reisbeperkingen) vragen oproepen. Volgens de staatssecretaris wordt in een OESO-rapport met de titel "OECD Secretariat Analysis of Tax Treaties and the Impact of the COVID-19 Crisis" een aantal richtsnoeren gegeven over de gevolgen van de COVID-19-pandemie voor de toepassing van belastingverdragen. Volgens de OESO is het onwaarschijnlijk dat de pandemie (a) invloed heeft op het vaststellen van vaste inrichtingen in de zin van belastingverdragen en (b) daardoor de vestigingsplaats van vennootschappen en woonplaats van natuurlijke personen in de zin van belastingverdragen zal veranderen. Nederland neemt het OESO-modelverdrag en de uitleg die in het OESO-commentaar wordt gegeven als uitgangspunt. De staatssecretaris onderschrijft daarom deze richtsnoeren van de OESO. Verder heeft de COVID-19-pandemie internationaal gezien gevolgen voor de fiscaliteit, omdat veel landen fiscale maatregelen hebben genomen om de economische gevolgen daarvan te beperken. De coronacrisis kan tot slot ook gevolgen hebben voor het beoogde tijdpad van de internationale discussie over de winstverdeling en een minimumniveau van belastingheffing binnen het Inclusive Framework (in samenwerking met de OESO). De uitkomsten van dit project kunnen op termijn gevolgen hebben voor het verdragsbeleid. Ondanks dit alles is de staatssecretaris ervan overtuigd dat landen door zullen gaan met het maken van afspraken om te komen tot een evenwichtigere belastingheffing van multinationals.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20200921