FutD - archief
Print

Nummer fida20205069
Kenmerk Min. v. SZW 14 september 2020 2020-0000120810
Titel Antwoorden op Kamervragen over knelpunten in NOW-1
Samenvatting Er zijn de minister van SZW geen nieuwe signalen bekend van bedrijven die vastlopen in de procedure met betrekking tot NOW-1 waarvan de aanvraagtermijnen formeel in juni 2020 zijn gesloten, maar waarmee het UWV nog wel in contact is. Hij heeft wl signalen ontvangen dat ondernemingen die een NOW-1 aanvraag hebben gedaan vr 5 mei 2020 en zich niet bewust waren van het feit dat dit een aanvraag op concernniveau was, op basis van de regeling niet in aanmerking komen voor subsidie op werkmaatschappijniveau. De regeling zal zo worden aangepast dat er geen (administratieve) belemmeringen meer zijn om in een dergelijke situatie de subsidie vast te stellen op werkmaatschappijniveau. De bewindsman ging verder nog in op de situatie van een werkgever die tussen wal en schip kan vallen omdat hij per januari al wel werknemers in dienst heeft en dus een loonsom heeft, maar nog geen omzet heeft gemaakt in 2019. Deze problematiek kan niet worden voorkomen omdat het UWV niet voor elke werkgever kan nagaan vanaf welk moment daadwerkelijk omzet is gegenereerd. Het kan ook voorkomen dat een bedrijf dat al jaren succesvol is en vele jaren personeel in dienst heeft in een BV, als startend bedrijf wordt aangemerkt omdat het in maart 2020 wordt omgezet van een BV in een vof. Maatwerk is in het primaire proces niet mogelijk, maar de werkgever die het onrechtvaardig vindt dat een rechtsvormwijziging zonder wijziging van de bedrijfsvoering in de weg staat aan de NOW, kan daartegen in bezwaar gaan. Daarbij merkte de minister op dat prioritering op basis van het onderwerp van het bezwaarschrift niet wenselijk is. Het UWV zal structurele tekortkomingen in de NOW die aanleiding geven tot schrijnende gevallen melden aan het ministerie van SZW.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20200914