FutD - archief
Print

Nummer fida20204994
Kenmerk EC 10 september 2020 IP/20/1579
Titel BTW-kloof neemt door coronapandemie toe: hervorming noodzakelijk
Samenvatting De lidstaten van de EU zijn in 2018 naar schatting € 140 mld aan BTW-inkomsten misgelopen. Uit een studie van de Europese Commissie (EC) blijkt dat de algemene BTW-kloof (het verschil tussen de verwachte en feitelijk geÔnde BTW-inkomsten) nog steeds zeer aanzienlijk is, maar dat de situatie de afgelopen jaren enigszins is verbeterd. De cijfers voor 2020 voorspellen echter een kentering in deze ontwikkeling, met een mogelijk verlies van € 164 mld in 2020 door de effecten van de coronapandemie op de economie. De aanzienlijke BTW-kloof van 2018, gekoppeld aan de ramingen voor 2020, illustreert volgens de EC eens te meer de noodzaak van een alomvattende hervorming van de BTW-regels van de EU om een einde te maken aan BTW-fraude, en van grotere samenwerking tussen de lidstaten om de inning van de BTW te bevorderen en tegelijk legitiem zakendoen te beschermen. RoemeniŽ kende in 2018 de grootste nationale BTW-kloof met 33,8% misgelopen BTW-inkomsten, gevolgd door Griekenland (30,1%) en Litouwen (25,9%). De kleinste kloof werd vertoond door Zweden (0,7%), KroatiŽ (3,5%) en Finland (3,6%). In absolute termen werd de grootste BTW-kloof geconstateerd in ItaliŽ (€ 35,4 mld), het Verenigd Koninkrijk (€ 23,5 mld) en Duitsland (€ 22 mld). In Nederland was de BTW-kloof in 2018 4,2% en in absolute termen bijna € 2,3 mld.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20200910