FutD - archief
Print

Nummer fida20204902
Kenmerk Min. v. SZW 8 september 2020 2020-0000116290
Titel Kabinet niet eens met EC: TOZO alleen voor ondernemers in Nederland
Samenvatting De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft antwoord gegeven op Kamervragen over het bericht dat Nederland ondernemers in het buitenland mogelijk toch een TOZO-uitkering moet geven. Volgens de Europese Commissie (EC) is de als coronamaatregel getroffen TOZO-regeling niet alleen een bijstandsuitkering, maar bevat deze eigenschappen van een "bijzondere non-contributieve uitkering" die over de grens moet worden uitbetaald. Bijzondere non-contributieve uitkeringen zijn uitkeringen die kenmerken vertonen van zowel een socialezekerheidsuitkering als van de bijstand en vallen onder de werkingssfeer van de coŲrdinatieverordening betreffende sociale zekerheid (EU-Verordening 883/2004). Het kabinet is volgens de staatssecretaris van mening dat de toekenning van de TOZO geen verband houdt met de risico's zoals genoemd in artikel 3 van de coŲrdinatieverordening en verwacht de EC met het aanleveren van aanvullende informatie ervan te overtuigen dat de TOZO geen bijzondere non-contributieve uitkering is, maar een bijstandsuitkering. De TOZO valt niet onder de materiŽle werkingssfeer van de coŲrdinatieverordening en kan dus volgens de staatssecretaris ook niet met een beroep op deze verordening geŽxporteerd worden. De groep zelfstandig ondernemers die woonachtig is in BelgiŽ, Duitsland of een andere EU-lidstaat en een bedrijf heeft in Nederland, zal zich voor bijstand voor levensonderhoud moeten wenden tot het woonland.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20200908