FutD - archief
Print

Nummer fida20204890
Kenmerk Tweede Kamer 7 september 2020
Titel Kamervragen over niet-verlengen coronamaatregel verlaging belastingrente
Samenvatting Het Tweede Kamerlid Lodders (VVD) heeft de staatssecretaris vragen gesteld over het niet verder verlengen van de coronamaatregel van verlaging van de belastingrente waardoor deze vanaf 1 oktober 2020 weer 4% bedraagt. Volgens het Kamerlid kan sprake zijn van rechtsongelijkheid omdat een ondernemer die eerder dit jaar een voorlopige aanslag heeft ontvangen en uitstel van betaling heeft gevraagd en gekregen een (invorderings)rente van 0,01% geniet, terwijl een ondernemer die nog geen (juiste) voorlopige aanslag heeft ontvangen vanaf 1 oktober 2020 een (belasting)rente van 4% verschuldigd wordt. Zij vraagt of de staatssecretaris heeft overwogen om ook de belastingrente tot 1 januari 2021 op 0,01% vast te stellen zodat ondernemers die (nog) geen gebruik hebben hoeven maken van een formeel uitstel van betaling tegen eenzelfde rentepercentage belast worden als ondernemers die wel uitstel van betaling hebben gevraagd.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20200907