FutD - archief
Print

Nummer fida20204713
Kenmerk Min. v. Fin. 28 augustus 2020 CE-AEP/20223516
Titel Derde coronasteunpakket tot en met 2021
Samenvatting Het kabinet heeft een derde steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden aangekondigd, dat volgt op de twee eerdere noodpakketten. Het nieuwe pakket loopt tot in 2021 en is gestoeld op drie pijlers: steun, helpen aanpassen en investeren. Aan het voorstel ontlenen wij het volgende:
  • " De NOW-regeling wordt met drie tijdvakken van drie maanden in totaal met negen maanden verlengd, tot en met 30 juni 2021. In die periode wordt de NOW geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers en werkenden tijd en ruimte hebben om zich aan te passen.
  • Ook de TOZO-regeling wordt met negen maanden verlengd, tot en met 30 juni 2021, en kent een toets op beschikbare geldmiddelen. Ook bieden gemeenten vanaf 1 januari 2021 extra dienstverlening aan zelfstandig ondernemers, zoals bij- of omscholing en heroriŽntatie.
  • De TVL-regeling wordt opnieuw ingezet en het maximale bedrag per bedrijf per drie maanden wordt verhoogd naar € 90.000. De regeling wordt met drie keer drie maanden verlengd tot en met 30 juni 2021 en in die periode geleidelijk afgebouwd.
  • Verder blijven de extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven voor voldoende liquiditeit (BMKB-C, GO-C en KKC) ook na 1 oktober 2020 beschikbaar.
  • Ondernemers kunnen tot 1 oktober 2020 belastinguitstel aanvragen. Daarmee loopt het uitstel op uiterlijk 1 januari 2021 af. Ondernemers moeten echter niet alsnog in de knel komen bij het terugbetalen en krijgen met twee jaar ruim de tijd om de opgebouwde belastingschuld weer af te lossen. De tijdelijke verlaging van invorderingsrente naar bijna nul wordt verlengd tot en met 31 december 2021, zodat ondernemers met zo min mogelijk extra kosten worden geconfronteerd. Het kabinet neemt ook nieuwe maatregelen gericht op het stimuleren van investeringen en uiteindelijk economische groei. Publieke investeringen in onder meer infrastructuur worden naar voren gehaald. Het kabinet investeert daarnaast in een nationale scale-up faciliteit en reserveert € 300 mln om eventueel te kunnen participeren in een beoogd privaat fonds om (middel)grote bedrijven te herkapitaliseren. Ook stelt het kabinet € 150 mln beschikbaar om het fondsvermogen van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's) extra aan te vullen, zodat zij innovatieve mkb-ondernemingen via financiering kunnen versterken. Het kabinet heeft € 255 mln vrijgemaakt voor cofinanciering van EU-programma's gericht op regionale ontwikkeling, innovatie, duurzaamheid en digitalisering.
  • Het kabinet trekt geld uit voor begeleiding bij het vinden van nieuw werk door UWV en gemeenten. Ook komt er meer geld vrij voor om- en bijscholing. Daarnaast worden mensen die kwetsbaar zijn in een economische crisis extra ondersteund, zoals jongeren en mensen in de banenafspraak. Verder wil het kabinet mensen met een hoog risico op armoede en problematische schulden helpen. Voor dit aanvullend sociaal pakket wordt ruim € 1 mld uitgetrokken.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20200828