FutD - archief
Print

Nummer fida20204684
Kenmerk Min. v. SZW 26 augustus 2020 2020-0000114549
Titel Geen herbeoordeling TOFA-afwijzingen door uitbetalen vakantiedagen
Samenvatting De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op Kamervragen over de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) geantwoord dat bij werknemers waarbij het vakantiegeld in april wordt uitbetaald of waarbij sprake is van een maandloon waar het vakantiegeld automatisch bij in zit (all-in loon) het UWV coulant optreedt en opnieuw naar de aanvragen voor TOFA kijkt. Als de aanvraag is afgewezen en de aanvrager meent dat de afwijzing wordt veroorzaakt door een te hoog maandloon door uitbetaling van vakantiegeld, dan kan hij bezwaar maken. Het UWV bekijkt de aanvraag dan opnieuw. Dat geldt niet voor werknemers die vanwege een direct gebrek aan inkomsten tijdens de lockdown hun vakantiedagen hebben laten uitbetalen en hierdoor buiten de boot vallen voor de TOFA. Die situatie laat volgens de minister zien dat een grofmazige regeling als de TOFA geen recht kan doen aan de complexe werkelijkheid.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20200826