FutD - archief
Print

Nummer fida20204486
Kenmerk Min. v. SZW 17 augustus 2020 2020-0000105955
Titel Sekswerkers verspeelden TOZO-uitkering met buitenlands verblijf
Samenvatting De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft antwoord gegeven op Kamervragen over het bericht dat een aantal sekswerkers in Alkmaar geen TOZO-uitkering heeft gekregen. Sekswerkers die voldoen aan de vereisten van de TOZO en de relevante bepalingen van de Participatiewet kunnen een bijstandsuitkering voor levensonderhoud ontvangen. Het College van B&W beoordeelt in een individueel geval of er aan de criteria is voldaan. Tenzij er sprake is van zeer dringende redenen, hebben personen volgens de staatssecretaris geen recht op bijstand wanneer zij langer dan vier weken in het buitenland verblijven. Dat geldt niet alleen voor sekswerkers, maar voor iedereen die een uitkering aanvraagt op basis van de TOZO of de Participatiewet. Tegen een afwijzing van een aanvraag voor een TOZO-uitkering staan bezwaar en eventueel beroep bij de onafhankelijke rechter open, waarvan de betrokken sekswerkers ook gebruik hebben gemaakt.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20200817