FutD - archief
Print

Nummer fida20204363
Kenmerk Min. v. SZW 29 juli 2020
Titel Coronabepaling bij overwerk in versie 1.3-document premiedifferentiatie WW
Samenvatting En van de per 1 januari 2020 in werking getreden de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is premiedifferentiatie WW naar aard van het contract. Het kennisdocument over de WW-premiedifferentiatie naar aard van het contract is opnieuw gepdatet. Op 19 december 2019 verscheen versie 1.1, gevolgd door versie 1.2 op 18 maart 2020. In juli 2020 is 1.3 gepubliceerd. Hierin is toegevoegd dat over 2020 geen enkele werkgever bij overwerk met terugwerkende kracht de hoge WW-premie hoeft te betalen. Deze tijdelijke aanpassing van de regeling bij overwerk is getroffen in verband met het coronavirus (vraag 2.17 van het kennisdocument). De overige wijzigingen ten opzichte van versie 1.2 zijn:
  • Bij vraag 2.8 is verduidelijkt hoe de uitzondering voor werknemers jonger dan 21 jaar, die maximaal 48 uur per aangiftetijdvak van vier weken of 52 uur per aangiftetijdvak van een kalendermaand verloond hebben gekregen, moet worden toegepast.
  • Vraag 2.13 en 2.14 over de tijdelijke werkwijze rondom een tijdelijke uitbreiding van het aantal uren en de werkgevers betaling werknemersverzekeringen in combinatie met loonzijn toegevoegd.
  • In de bijlage zijn onder nr. 10, 11 en 12 een drietal bijzondere situaties met betrekking tot de jaarurennorm toegevoegd.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20200729