FutD - archief
Print

Nummer fida20203921
Kenmerk Min. v. SZW 1 juli 2020 2020-0000089333
Titel Geen aanpassingen in coronaregelingen grensondernemers
Samenvatting De staatssecretaris van SZW heeft de Tweede Kamer geÔnformeerd over de uitkomsten van overleggen met BelgiŽ en Duitsland over mogelijke aanpassing van regelingen, waardoor zelfstandige ondernemers die een bedrijf hebben in Nederland, maar die wonen in BelgiŽ of Duitsland (grensondernemers), een beroep kunnen doen op een uitkering voor levensonderhoud gedurende de coronacrisis. BelgiŽ heeft daarbij aangegeven geen reden te zien om het "tijdelijk overbruggingsrecht voor zelfstandigen" te versoepelen, aangezien BelgiŽ de toekenningsvoorwaarden van deze sociale uitkering al heeft versoepeld om zelfstandigen die in BelgiŽ onderworpen zijn aan het "sociaal statuut der zelfstandigen", maar in Nederland wonen in aanmerking te brengen voor de regeling. Zij zien ook geen reden hun bijstandsregeling "leefloon" te versoepelen. Duitsland hanteert volgens de staatssecretaris een strikt beleid als een beroep op sociale bijstand wordt gedaan door een persoon die daar nooit (als werknemer of als zelfstandige) heeft gewerkt en er nog geen duurzaam verblijfsrecht heeft (verblijf van 5 jaar of meer). Dit beleid komt er feitelijk op neer dat de EU-burger het gastland Duitsland zal moeten verlaten en terug zal moeten keren naar de eigen lidstaat. Duitsland monitort de situatie in Duitsland regelmatig en zal als daartoe aanleiding is beoordelen of maatregelen moeten worden genomen. De bewindspersoon wijst erop dat zelfstandige ondernemers die in BelgiŽ en Duitsland wonen en in Nederland hun bedrijf hebben weliswaar in Nederland niet in aanmerking komen voor bijstand voor levensonderhoud, maar vaak wel voor andere voorzieningen in het Nederlandse noodpakket. De staatssecretaris is van mening dat er in Nederland een samenhangend en evenwichtig pakket is gecreŽerd voor zelfstandige grensondernemers. Ook is er geen objectieve rechtvaardiging om enkel zelfstandigen woonachtig in BelgiŽ en Duitsland toegang te geven tot de TOZO maar zelfstandigen uit andere EU-landen, de EER en Zwitserland niet.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20200701