FutD - archief
Print

Nummer fida20203916
Kenmerk Min. v. Fin. 24 juni 2020 2020-0000110529
Titel Uitleg over betaalverzuimboeten ondanks corona-uitstel
Samenvatting De staatssecretaris heeft de Kamervragen beantwoord over signalen dat toch betaalverzuimboeten worden opgelegd voor onder meer de LB en BTW terwijl uitstel van betaling is verleend vanwege de coronamaatregelen. Volgens de bewindsman is in alle gevallen waarin om versoepeld uitstel van betaling is verzocht, ook uitstel verleend voor (in eerste instantie) drie maanden. Het proces voor het aanvragen van versoepeld uitstel van betaling in de coronacrisis is voor de aangiftebelastingen, zoals BTW en loonheffingen, zó dat de ondernemer aangifte doet en geen belasting afdraagt. Op dat moment kan nog geen uitstel van betaling worden aangevraagd. Dat kan pas nadat de ondernemer een naheffingsaanslag heeft ontvangen. Het opleggen van naheffingsaanslagen (en betalingsverzuimboeten) verloopt geautomatiseerd. Het inbreken op dat geautomatiseerde proces om te voorkomen dat de naheffingsaanslagen worden opgelegd, zou betekenen dat de behandeling van elke individuele aangifte verder handmatig moet verlopen. Dat is gezien de omvang van het aantal verzoeken niet alleen zeer riskant, maar ook niet uitvoerbaar vanwege het capaciteitsbeslag dat daarmee zou zijn gemoeid. Ook bij naheffingsaanslagen BTW wordt automatisch een betalingsverzuimboete opgelegd en is het systeemtechnisch niet mogelijk om betalingsverzuimboeten te voorkomen. Nadat een ondernemer uitstel van betaling heeft aangevraagd, zorgt de Belastingdienst ervoor dat deze boete wordt vernietigd. De ondernemer ontvangt bericht dat de boete is vernietigd en hoeft zelf niets te doen. Bij het opleggen van naheffingsaanslagen loonheffingen legt de Belastingdienst geen betalingsverzuimboeten op: ook ondernemers die geen uitstel van betaling aanvragen, krijgen geen boete. In de periode nadat uitstel van betaling is aangevraagd, ontvangt de ondernemer periodiek steeds nieuwe naheffingsaanslagen, waarbij alleen voor de BTW ook betalingsverzuimboeten worden opgelegd. Ook deze boeten worden ambtshalve vernietigd en de ondernemer hoeft deze dan ook niet te betalen. De staatssecretaris voegt er tot slot aan toe dat de verplichting om periodiek aangifte te doen, blijft bestaan, ook als uitstel van betaling is aangevraagd. Zo is voor de Belastingdienst en de ondernemer steeds duidelijk hoe hoog het bedrag is waarvoor uitstel is verleend en dat later moet worden terugbetaald. Ook wordt een boete voor het niet of niet tijdig doen van aangifte voorkomen. Voor de loonaangifte geldt bovendien dat het UWV de daarmee door de ondernemer verstrekte gegevens gebruikt voor de NOW-regeling.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20200624