FutD - archief
Print

Nummer fida20203902
Kenmerk Min. v. Fin. 30 juni 2020 2020-00001225573
Titel Terugbetaling toeslagen door overwerk niet te voorkomen
Samenvatting Staatssecretaris Van Huffelen heeft een verslag van een verkenning naar mogelijkheden om te voorkomen dat overwerk in onder meer de zorg en andere sectoren tijdens de coronacrisis, volgend jaar leidt tot het moeten terugbetalen van te veel ontvangen toeslag(en) over 2020. De bewindspersoon merkt op dat de marginale druk voor veruit het grootste deel van het zorgpersoneel onder de 60% blijft, zodat het zorgpersoneel dat overwerkt er ook bij lagere toeslagen nog steeds op vooruitgaat als het inkomen door het overwerk stijgt. Het is niet mogelijk voor bepaalde beroepsgroepen gerichte uitzonderingen te maken op de systematiek van het toeslagenstelsel om zo terugvorderingen te voorkomen. Een specifieke maatregel waarbij een onderscheid tussen huishoudens met een zorgmedewerker en andere huishoudens in het kader van de toeslagen wordt gemaakt, zal juridisch niet houdbaar zijn. Iemand in een vergelijkbare situatie met als enige onderscheid dat hij/zij in een andere sector werkt kan - vermoedelijk met succes - bij de rechter eenzelfde behandeling afdwingen waardoor alsnog een generieke maatregel ontstaat met zeer forse budgettaire consequenties. Daarnaast beschikt de Belastingdienst/Toeslagen volgens de staatssecretaris niet over de daarvoor benodigde informatie. Er is een aantal generieke ingrepen onderzocht die uitvoeringstechnisch wl mogelijk zijn, maar de daaraan verbonden nadelen zijn volgens de staatssecretaris veel groter dan de voordelen. Zij duperen andere groepen, zijn zeer ongericht, kunnen oneerlijk uitpakken en hebben aanzienlijke budgettaire gevolgen die in de honderden miljoenen euro's kunnen lopen. Daarom kiest het kabinet niet voor deze generieke maatregelen.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20200630