FutD - archief
Print

Nummer fida20203877
Kenmerk Min. v. Fin. 29 juni 2020
Titel Tegemoetkoming vaste lasten MKB (TVL) vervangt TOGS
Samenvatting MKB-ondernemers die direct geraakt zijn door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen, kunnen vanaf 30 juni 2020 de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De TVL komt in de plaats van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS), die op 26 juni 2020 is gesloten. MKB-ondernemers die aan de voorwaarden voldoen krijgen een belastingvrije tegemoetkoming om hun vaste materiŽle kosten te kun-nen betalen. Ze moeten staan ingeschreven in het handelsregister op 15 maart 2020 en hebben maximaal 250 werknemers in dienst en kwalificeren zich als kleine of middelgrote onderneming. Bedrijven moeten van juni tot en met september 2020 minimaal 30% omzetverlies hebben door de coronacrisis. Het aandeel vaste lasten van de omzet is minimaal € 4.000. Vaste lasten zijn in dit geval de doorlopende kosten met uitzondering van de loonkosten. De vaste lasten worden berekend via een vaste verdeelsleutel van de vaste lasten ten opzichte van de omzet per sector. Dit gebeurt op basis van gegevens van het CBS op het niveau van 2 digit SBI-codes. De subsidie wordt bepaald op basis van de hoogte van de omzet in een referentieperiode (standaard is dat de periode juni-september 2019), de mate van het omzetverlies in de betreffende maanden in 2020 ten opzichte van de referentieperiode en de hoogte van de vaste lasten. Vervolgens wordt daarvan 50% vergoed. De maximale subsidie bedraagt € 50.000 per onderneming en de minimale subsidie € 1.000. De regeling is eenmalig aan te vragen tot en met 30 oktober 2020.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20200629