FutD - archief
Print

Nummer fida20203825
Kenmerk Min. v. SZW 22 juni 2020 2020-000085008
Titel Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging behoud werkgelegenheid (NOW-2)
Samenvatting De minister van SZW heeft de Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-2) in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling treedt in werking op 26 juni 2020 en vervalt op 1 december 2022. De aanvraagperiode voor subsidie loopt van 6 juli tot en met 31 augustus 2020. Aanvragen kunnen alleen worden ingediend via het daarvoor ontworpen formulier dat via www.uwv.nl beschikbaar wordt gesteld. Zodra positief op de aanvraag is beslist zal de subsidie verleend worden en een voorschot verstrekt worden in twee termijnen tot 80% van de verleende subsidie zoals deze wordt berekend op basis van de bij de aanvraag geleverde gegevens over de verwachte omzetdaling en de loonsom over de maand maart 2020. In de praktijk wordt ernaar gestreefd om de betaling van het eerste voorschot binnen 2 4 weken na ontvangst van de volledige aanvraag te realiseren. De doelgroep bestaat net als bij de eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-1) ook bij NOW-2 uit werkgevers die te maken hebben met een omzetverlies van tenminste 20%. De omzetdaling wordt bepaald door een derde van de omzet van 2019 te vergelijken met de omzet van een door de werkgever te kiezen periode van vier maanden die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20200622