FutD - archief
Print

Nummer fida20203818
Kenmerk Min. v. SZW 23 juni 2020 2020-0000070348
Titel Let op voorwaarden en uitwerking van NOW in specifieke situaties
Samenvatting De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft antwoord gegeven op Kamervragen over de nadere uitwerking van de NOW-regeling waaruit blijkt dat een horecaondernemer niet 10% van de loonkosten zelf moet doorbetalen maar ruim 35%. Voor openstelling van het aanvraagloket (op 6 april) voor de NOW zijn vanaf 31 maart de voorwaarden voor de tegemoetkoming in de loonkosten gecommuniceerd en is volgens de minister telkens duidelijk gemaakt dat het recht op tegemoetkoming samenhangt met percentage omzetverlies. Ook was bekend dat de tegemoetkoming van 90% en de forfaitaire opslag van 30% niet voor iedere ondernemer toereikend zou zijn. Ook voor de opslag geldt volgens de minister dat bedrijven een eigen verantwoordelijkheid hebben om te doen wat in breder maatschappelijk belang is en de loonkosten boven de opslag van 30% voor eigen rekening te nemen. De mate waarin het percentage van 30 dekkend is voor de omvang van de lasten bovenop de loonsom verschilt per sector en werkgever. De omvang van de aanvullende werkgeverslasten verschilt immers sterk per sector en per werkgever, bijvoorbeeld vanwege verschillen in het hoge en lage tarief van de WW, pensioenpremies en premies voor arbeidsongeschiktheid en ziekte. De forfaitaire opslag bovenop de loonsom is bij de verlenging van de NOW (tweede NOW) overigens verhoogd naar 1,4% als compensatie voor doorlopende vaste lasten. Als een werkgever uiteindelijk toch liever geen NOW zou ontvangen, kan hij volgens de minister besluiten om geen aanvraag tot vaststelling in te dienen. In dat geval wordt de subsidie op nul gesteld, hoeft de aanvrager niet te voldoen aan de aan de NOW verbonden voorwaarden, maar moet de werkgever het voorschot uiteraard wel terugbetalen. Voorafgaand aan de openstelling van het tweede tijdvak wil de minister ondernemers op het hart drukken om zich goed te laten informeren over de voorwaarden en uitwerking van de NOW in hun specifieke situatie.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20200623