FutD - archief
Print

Nummer fida20203795
Kenmerk Min. v. SZW 22 juni 2020 2020-0000087100
Titel Aanvraag NOW 2.0 vanaf 6 juli 2020 mogelijk
Samenvatting Het kabinet publiceert 25 juni 2020 de nieuwe NOW-regeling met daarin de voorwaarden van deze subsidie uit het tweede noodpakket met maatregelen als gevolg van de corona-pandemie dat loopt van juni tot en met september 2020. Bedrijven kunnen naar verwachting de NOW-subsidie vanaf maandag 6 juli 2020 bij het UWV aanvragen. Bedrijven met minstens 20% omzetverlies kunnen met de NOW een tegemoetkoming van maximaal 90% van hun loonkosten krijgen, naar rato van hun omzetverlies. De maand waarop de loonsom wordt vastgesteld is in het tweede subsidietijdvak de maand maart. Een andere wijziging is dat in deze tweede periode de forfaitaire opslag wordt verhoogd van 30% tot 40%. De NOW 2.0 kent ook nieuwe voorwaarden. Zo mag een bedrijf dat gebruik maakt van de verlenging van de NOW over 2020 geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. Dit geldt voor bedrijven die op grond van de NOW-subsidie € 125.000 of meer, of een voorschot van € 100.000 of meer ontvangen. Voor concerns die hun omzetdaling op werkmaatschappij-niveau willen berekenen, geldt een dergelijke voorwaarde al voor de NOW in het eerste pakket. Bonussen aan gewone medewerkers, die horen bij de normale beloningssystematiek zijn wel toegestaan. Deelname aan de NOW 2.0 betekent ook dat de werkgever een inspanningsverplichting heeft om werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen, zodat werknemers zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Bedrijven die, ondanks deelname aan de NOW, meer dan 20 medewerkers willen ontslaan, moeten een akkoord hebben met de vakbond of een andere personeelsvertegenwoordiging. Er volgt een korting van de NOW van 5% procent op het totale subsidiebedrag als een akkoord of een mediation-verzoek ontbreekt, en toch een melding wordt gedaan op grond van de Wet Melding Collectief Ontslag na 29 mei 2020 en voor 1 oktober 2020 en voor 20% of meer mensen bedrijfseconomisch ontslag aangevraagd. De in de NOW 1 opgenomen extra korting van 50% bij bedrijfseconomisch ontslag vervalt in NOW 2.0.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20200622