FutD - archief
Print

Nummer fida20203788
Kenmerk Min. v. Fin. 22 juni 2020 2020-0000100300
Titel Inkomen uit corona-overwerk werkt door naar toeslagen
Samenvatting Staatssecretaris Van Huffelen van FinanciŽn heeft Kamervragen beantwoord over personeel in cruciale beroepen die door de coronacrisis overuren draaien en daardoor teveel gaan verdienen voor de zorgtoeslag, huurtoeslag en de kinderopvangtoeslag. De afgelopen weken is verkend of er voor de zorg en/of voor andere vitale sectoren waar nu veel wordt overgewerkt een maatregel of regeling kan worden getroffen die voorkomt dat een mogelijk hoger huishoudinkomen in 2020 door het overwerk doorwerkt naar de toeslagen. De uitkomst daarvan is dat het niet mogelijk is om uitzonderingen te maken voor specifieke groepen, of dat op een of andere manier rekening kan worden gehouden met een eventueel resulterende terugvordering van toeslagen als gevolg van overwerk na afloop van dit corona-jaar. De Belastingdienst/Toeslagen kan namelijk niet zien of iemand in de zorg of in een andere vitale sector werkt en kan ook niet uit de basisregistratie inkomen halen of het inkomen afkomstig is uit regulier werk of uit overwerk. Dat betekent volgens de staatssecretaris dat, als er in deze coronatijd compensatie geboden zou moeten worden voor vermindering van toeslagen in verband met overwerk, dit voor iedereen zou moeten gelden die in 2020 meer is gaan verdienen, dus ook als gevolg van een nieuwe baan, een andere partner of een gewijzigd arbeidscontract. Er zijn technisch gezien wel enkele generieke maatregelen mogelijk, bijvoorbeeld een tijdelijke verhoging van de afbouwgrenzen van toeslagen, het voor iedereen en voor alle toeslagen standaard vaststellen van het recht op toeslagen in 2020 op basis van het jaarinkomen 2019, of een verhoging van de drempel voor terugvordering van toeslagen over het jaar 2020, maar deze maatregelen zijn (te) grofmazig, duur, of nadelig voor de groepen die nu te maken hebben met een inkomensdaling als gevolg van de corona-crisis. Daarom kiest het kabinet daar niet voor. Het kabinet zal primair inzetten op communicatie om burgers te wijzen op het belang om verwachte wijzigingen in het huishoudinkomen van 2020 zo snel mogelijk door te geven aan de Belastingdienst/Toeslagen. Daarnaast kunnen in sectoren waar nu veel wordt overgewerkt een werknemer en zijn werkgever individueel ook afspraken maken over hoe om te gaan met overwerkuren waarmee een mogelijk ongewenste doorwerking naar de toeslagen wordt voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld door af te spreken om dit jaar gemaakte overwerkuren geheel of gedeeltelijk niet uit te laten betalen maar deze als vrije tijd door te schuiven naar volgend jaar.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20200622