FutD - archief
Print

Nummer fida20203786
Kenmerk Koninklijk Besluit 17 juni 2020 2020-201
Titel Besluit belasting- en invorderingsrente in Staatsblad
Samenvatting Het Besluit belasting- en invorderingsrente is in het Staatsblad geplaatst en op 23 juni 2020 in werking getreden, deels met terugwerkende kracht tot en met 1 juni 2020. Met dit besluit is invulling gegeven aan de op grond van de Verzamelspoedwet COVID-19 op te nemen delegatiegrondslag in de AWR en IW. Per 1 juni 2020 is het percentage van de belastingrente voor de meeste belastingen wettelijk vastgesteld op 0,01%. Met ingang van 1 juli 2020 wordt ook het percentage van de belastingrente voor de IB wettelijk vastgesteld op 0,01%. Daarbij is het uitgangspunt dat het percentage van de belastingrente voor alle middelen op n moment weer wordt vastgesteld volgens de systematiek die vr de inwerkingtreding van de Verzamelspoedwet COVID-19 werd gehanteerd. Dit betekent dat op dat moment voor de Vpb een minimumpercentage van 8% en voor de overige belastingmiddelen een minimumpercentage van 4% gaat gelden. Dat moment is nu bepaald op 1 oktober 2020. Verder is het percentage voor de in rekening te brengen invorderingsrente vastgesteld op 0,01%. Het percentage voor te vergoeden invorderingsrente blijft onveranderd staan op 4%. Ook hierbij is geregeld dat als de verlaging van de in rekening te brengen invorderingsrente eindigt, het percentage voor de invorderingsrente weer wordt vastgesteld volgens de systematiek die vr de inwerkingtreding van de Verzamelspoedwet COVID-19 werd gehanteerd. Dit betekent dat een minimumpercentage van 4% gaat gelden en het onderscheid tussen in rekening te brengen en te vergoeden invorderingsrente vervalt. Ook hierbij geldt als uitgangspunt dat dit op 1 oktober 2020 het geval zal zijn.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20200617