FutD - archief
Print

Nummer fida20203725
Kenmerk Min. v. Fin. 19 juni 2020
Titel Nadere voorwaarden voor corona-overheidssteun: verplichte afbouw fiscale constructies bij overheidssteun
Samenvatting Bedrijven met onwenselijke belastingconstructies kunnen in de coronacrisis alleen individuele steun aanvragen bij de overheid als zij voldoen aan twee fiscale voorwaarden op het gebied van (1) vestigingsplaats en (2) transacties. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Vijlbrief. De staatssecretaris vindt het ongepast dat grote bedrijven in deze coronacrisis om belastinggeld vragen en tegelijkertijd belasting ontwijken. Het kabinet stelt daarom nadrukkelijke voorwaarden aan steun bij individuele bedrijven. Aan bedrijven die om steun vragen worden de volgende twee voorwaarden gesteld:
  1. Het bedrijf dat om steun vraagt, is niet gevestigd in een land met een te laag belastingtarief. Dit zijn landen met een winstbelastingtarief van minder dan 9% en landen die op de Europese "zwarte" lijst staan. Op dit moment zijn dit in totaal 24 landen.
  2. De Nederlandse vestigingen van het bedrijf dat om steun verzoekt betaalt geen renten of royalty's aan vestigingen van het concern in landen met een te laag belastingtarief en landen die op de Europese lijst staan.

De voorwaarde van de vestigingsplaats geldt ook voor deelnemingen en de directe aandeelhouders van het steun vragende bedrijf. Het uitgangspunt bij deze voorwaarde is dat alleen gekeken wordt naar de aandeelhouders die meer dan 10% van de aandelen in bezit hebben. Daarnaast geldt een uitzondering als een bedrijf met deelnemingen daadwerkelijk reŽle operationele activiteiten heeft in de landen met een te laag belastingtarief. Dat kan bijvoorbeeld een internationaal opererend bedrijf zijn in Nederland, dat via een deelneming in een laagbelastend land, met een ruime hoeveelheid personeel goederen produceert in opdracht van het Nederlandse hoofdkantoor. Omdat het in deze coronacrisis nodig kan zijn om snel te handelen als een bedrijf in moeilijkheden zit, wordt het mogelijk om toch steun te verlenen als het bedrijf binnen een termijn van in principe 12 maanden alsnog aan de voorwaarden voldoet. In de voorwaarden voor de steunverlening worden hier dan specifiek afspraken over gemaakt. De op 19 juni gestelde voorwaarden maken deel uit van het bredere pakket aan voorwaarden voor individuele steun aan grote maatschappelijke bedrijven, zoals meegedeeld in een brief van 1 mei 2020 met vormen van overheidssteun en voorwaarden en een afwegingskader bij steunverzoeken door individuele bedrijven.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20200619