FutD - archief
Print

Nummer fida20203697
Kenmerk Min. v. Fin. 16 juni 2020 2020-109040
Titel Betaalpauze eigenwoningschulden coronacrisis verlengd
Samenvatting De staatssecretaris heeft een besluit van 6 mei 2020 over betaalpauzes voor hypotheekverplichtingen in verband met de coronacrisis geactualiseerd. Dit besluit bevat goedkeuringen waardoor een eigenwoningschuld die onder de fiscale aflossingseis valt, blijft behoren tot de eigenwoningschuld als met de geldverstrekker een betaalpauze voor rente en aflossing wordt overeengekomen vanwege (dreigende) betalingsproblemen als gevolg van de uitbraak van het coronavirus en de daardoor ontstane aflossingsachterstand op een andere wijze dan waarin wettelijk is voorzien, wordt ingehaald. In het geactualiseerde besluit is de periode verlengd waarbinnen de belastingplichtige en de geldverstrekker een betaalpauze kunnen afspreken. Het besluit geldt voor betaalpauzes die aan de volgende drie voorwaarden voldoen:
  1. De belastingplichtige heeft tussen 12 maart en 30 september 2020 (was 30 juni 2020, -red.) bij zijn geldverstrekker gemeld dat hij (dreigende) betalingsproblemen heeft door de uitbraak van het coronavirus;
  2. De belastingplichtige en de geldverstrekker zijn als gevolg hiervan een betaalpauze overeengekomen, die uiterlijk op 1 oktober 2020 (was 1 juli 2020, -red.) ingaat, en die schriftelijk door de geldverstrekker wordt bevestigd; en
  3. Deze betaalpauze heeft een looptijd van maximaal zes maanden.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20200616