FutD - archief
Print

Nummer fida20203669
Kenmerk Min. v. Econ. Zaken 12 juni 2020 DGBI-O/20164871
Titel Uitbreiding TOGS-regeling door correcties op SBI-indelingen
Samenvatting De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft de Tweede Kamer ge´nformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de Tegemoetkoming Ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS). De enige manier om zo veel mogelijk ondernemers in deze coronacrisis snel van een tegemoetkoming te voorzien, is volgens de staatssecretaris om deze geautomatiseerd, langs eenvoudige beslisregels toe te kennen. Bij het aanvraagproces is daarom onder meer gebruik gemaakt van standaard bedrijfsindeling-codes (SBI-codes). Gelet op de huidige criteria die zijn gehanteerd bij het bepalen van de SBI-codes en op basis van voortschrijdend inzicht is er een aantal correcties toegepast voor wat betreft sectoren die niet volledig gedekt bleken door de al van toepassing zijnde SBI-codes. Door deze correcties kunnen onder andere de audiciens, de warme bakkers, de handelaren en reparateurs van caravans, en de supermarkten gevestigd op campings, stations, transportterminals, studentencampussen en recreatieterreinen alsnog aanspraak maken op de TOGS-regeling. De volledige lijst met rechtzettingen zal worden gepubliceerd op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De wijziging van de beleidsregel zal met terugwerkende kracht in de Staatscourant worden gepubliceerd. De bewindspersoon laat weten dat er ergens een grens moet worden getrokken en dat iedere aanpassing weer nieuwe grensgevallen teweegbrengt. Deze rafelranden zijn helaas onvermijdelijk. De staatssecretaris ziet dit daarom als een laatste mutatie.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20200612