FutD - archief
Print

Nummer fida20203666
Kenmerk Min. v. Fin. 15 juni 2020 2020-0000101400
Titel Antwoord op vragen over fiscale maatregelen coronacrisis
Samenvatting Staatssecretaris Van Huffelen en staatssecretaris Vijlbrief hebben antwoord gegeven op vragen uit het schriftelijk overleg van de vaste commissie voor FinanciŽn van de Tweede Kamer over de brief van 14 april 2020 inzake het Beleidsbesluit fiscale maatregelen Coronavirus en over de brief van 2 april 2020 inzake het uitstel van betaling voor ondernemers (met een G-rekening). Wij ontlenen aan de antwoorden het volgende:
  • In het Besluit noodmaatregelen coronacrisis van 6 mei 2020 is geregeld dat het verleende uitstel van betaling wordt ingetrokken zodra de omstandigheden dit mogelijk maken. Ondernemers worden van het intrekken van het uitstel tijdig op de hoogte gesteld. Vanaf dat moment moeten lopende fiscale verplichtingen, zoals de afdracht van BTW en loonheffingen, weer worden nagekomen. Momenteel wordt gewerkt aan de kaders voor een betalingsregeling voor uitgestelde betalingen.
  • Als een ondernemer niet om uitstel van betaling vraagt, geldt de versoepeling ten aanzien van de betaalverzuimboeten in beginsel niet. Voor de BTW volgt de ver-nietiging van de boete de beslissing op het verzoek om uitstel van betaling. Los van het indienen van een verzoek om uitstel van betaling, kan de ondernemer be-zwaar maken tegen de opgelegde betaalverzuimboete.
  • Naast de bestaande mogelijkheid van deblokkering van het overschot op een G-rekening, kunnen in verband met de coronacrisis tijdelijk ook bedragen worden gedeblokkeerd die zijn gereserveerd voor al opgelegde naheffingsaanslagen loonheffingen of BTW. Het proces voor het deblokkeren van de G-rekening blijft hetzelfde. Het streven is om de behandeling van een verzoek om deblokkering binnen vier weken af te ronden. De behandelduur van verzoeken om deblokkering loopt mogelijk op als het aantal verzoeken toeneemt.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20200615