FutD - archief
Print

Nummer fida20203514
Kenmerk Min. v. SZW 8 juni 2020 2020-0000066095
Titel Student-ondernemers met studiefinanciering geen TOZO
Samenvatting Studenten die hun inkomen halen uit ondernemen, bijvoorbeeld als ZZP'er, zijn uitgesloten van de in het kader van de coronacrisis getroffen Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) omdat zij onder de uitsluitingsgronden van de Participatiewet vallen. Studiefinanciering op grond van de WSF 2000 wordt in de Participatiewet aangemerkt als een passende en toereikende voorliggende voorziening. De staatssecretaris van SZW heeft op Kamervragen geantwoord dat zij niet van plan is de TOZO zo aan te passen dat studenten die ondernemen niet worden uitgesloten maar gelijk worden behandeld als andere ondernemers. Studenten die een beroep kunnen doen op een voorliggende voorziening, en ondernemers die voor hun inkomen volledig afhankelijk zijn van hun bedrijf of zelfstandig beroep, zijn volgens de staatssecretaris geen gelijke gevallen. Over de in brede zin verkende mogelijkheden voor een extra vangnet voor flexwerkers in verband met de coronamaatregelen, waaronder zich ook studenten kunnen bevinden, is de Tweede Kamer onlangs ge´nformeerd. Een gerichte regeling met duidelijk afgebakende doelgroepen zoals studenten, is niet haalbaar. Een tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA) is de enige technisch uitvoerbare regeling die op korte termijn mogelijk is. Voor jonge zelfstandigen van 18 tot 21 jaar (niet-studenten) gelden volgens de staatssecretaris dezelfde voorwaarden om in aanmerking te komen voor bijstand voor levensonderhoud op grond van de TOZO als voor zelfstandigen vanaf 21 jaar. Wel gelden voor jonge zelfstandigen van 18 tot 21 jaar de lagere jongerennormen op grond van artikel 20 Participatiewet (max. € 259,87 per maand).
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20200608